Resevillkor

Vänligen kontrollera att alla namn som framgår av resplanen stämmer överens med passet. Detta är mycket viktigt i förhållande till flygbiljetter och eventuella visum. Ta omedelbart kontakt med din resekonsult vid eventuella stavfel eller felaktiga namn. Vänligen notera att det i många fall inte är möjligt att ändra namn på flygbiljetten eller att en ändring medför stora kostnader resenären. Fijiresor är inte ansvarig för eventuella oöverensstämmelser.

Handpenning
Vid beställning av resa krävs en handpenning på 10 % av ordervärdet eller minimum 1 500 kronor per person. Observera att vid specialpriser måste oftast hela flygpriset betalas vid bokningstillfället. Handpenningen ska vara betalad senast 7 dagar efter det att beställningen är gjord.

Restbeloppet
Restbeloppet ska normalt betalas senast 30 dagar före avresa. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa förfaller hela resans belopp till betalning omedelbart efter bekräftelse av beställningen. Om restbeloppet inte betalas 30 dagar före avresa upphävs avtalet och handpenningen förloras.

Skatter, kurser och avgifter
Valuta, oljepriset och andra faktorer påverkar de skatter och avgifter som läggs på biljettpriset, och dessa kan ändras ända fram till dess att biljetten utfärdas. För att undvika en höjning av priset kan man välja att betala för biljetten vid bokningstillfället. I annat fall ska alla eventuella prishöjningar från flygbolagen som tillkommer efter bokningstillfället inkrävas från resenären innan avresa.

När vi fakturerar så bestäms slutgiltig valutakurs. Den eventuella höjningen sker i enlighet med de allmänna resevillkoren som förhandlats fram mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins samarbetsorganisation.

Biljett och resplan
8-10 dagar innan avresa får du biljetter, resplan, m.m. Vouchers för hotell och liknande skickas antingen ut med resedokumenten eller levereras på flygplatsen av vår agent. Resenären är själv ansvarig för att kontrollera att orderbekräftelsen och färdhandlingarna motsvarar det som beställts. Det är mycket viktigt att namnet är korrekt stavat och stämmer överens med det som står i biljetterna. Om namnet är felstavat kan du bli avvisad vid incheckningen till flyget.

Bokningsavgift
Fijiresor tar ut en bokningsavgift på 500 kr/person. I vissa fall kan en reservationsavgift från våra leverantörer tillkomma.

Avgifter
För vissa arrangemang krävs en reservationsavgift, om så är fallet upplyses du om detta när du får offerten.

Ändringar
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären före avresan uttages en ändringsavgift på 500 kr/per produkt.

Vid ändringar av till exempel destinationer eller namn till kommer en avgift på 1 500 kronor per ändring. Utöver detta kan avgifter från våra leverantörer tillkomma.

Reservation för ändringar
Uppgifter i bokningsbekräftelse, katalog, prislista, offert och broschyr kan ändras fram till 20 dagar före avresa. Om flygbolagen ändrar sina priser kan Fijiresor föra över kostnaderna för detta till kunden. Fijiresor tar heller inte ansvar för ändringar i flygbolagens regler.

Avbeställing
Som utgångspunkt är inte paketresan återbetalningsbar. Undantag är om du fått information om andra avbeställningsvillkor vid bokningstillfället. Om du måste avboka din resa, kommer vi naturligtvis att försöka hjälpa dig med att få tillbaka så mycket som möjligt av resans pris från våra tredjepartsleverantörer mot en administrativ kostnad.

Vi rekommenderar våra kunder att teckna en avbeställningsförsäkring som täcker dessa utgifter vid akut sjukdom, oförutsedda händelser eller dödsfall i familjen. Obs! Avbeställningsskyddet måste betalas tillsammans med handpenningen. Fijiresor erbjuder förmånliga försäkringar.

Inställd resa
Resan kan inställas på grund av omständigheter som Australienresor eller dess leverantörer inte kan förutse eller har någon kontroll över. Skulle så ske återbetalas hela resans pris, men kunden kan inte ställa ytterligare krav på ersättning.

Pass, visum och reseförsäkring
Resenärer är själva ansvariga för att ha pass och de visum som krävs för resan. Passet måste vara giltigt 6 månader efter utresa på det aktuella landet.

Det krävs visum till Australien och Nya Zeeland. Fijiresor ordnar med 3 månaders turistvisum för sina resenärer till Australien. Vid inresa till Australien och Nya Zeeland krävs det att man har en giltig returbiljett. Stillhavsöarna kräver inte visum av svenska medborgare, ett 3 månaders uppehållstillstånd ges vid gränsen.

Viktig information vid resa till Australien. För att ditt ETA visum ska vara giltigt för inresa till Australien krävs att du är vid god hälsa och inte har några anmärkningar i straffregistret. Om du har eller har haft tuberkulos eller om du tidigare varit straffad för lagbrott, vänligen kontakta din resekonsulent.

Fr.o.m 1. oktober 2019 måste alla svenska medborgare som ska resa till eller via Nya Zeeland registrera sig elektroniskt i förväg. Visumet kallas NZeTA, och kan ansökas via denna länk: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta Kostnaden för visumet är NZD 12. Förutom ett visum (NZeTA) måste du också betala en turistavgift (IVL) NZD35. Om du bara är i transit behöver du inte betala IVL.

Viktig information för resa till USA. Vänligen kontrollera om resrutten går via USA, då det inte alltid framgår av resplanen.

Sedan 2009 måste alla som ska resa till USA utan visum, registrera sig elektroniskt i förväg. Detta betyder att svenskar som reser visumfritt till USA med elektroniskt pass, måste fylla i formuläret på https://esta.cbp.dhs.gov/esta senast tre dagar före avresa. Registreringen är giltig i två år, och man kan resa fram och tillbaka hur många gånger man vill. USA har sedan 2010 en egen turistskatt på 14 dollar, detta belopp betalas samtidigt som man registrerar sig via ESTA.

För resor med transfer eller stopp i USA krävs elektroniskt läsbara pass. Är du i tvivel om ditt pass är elektroniskt läsbart, kontakta närmaste polismyndighet som ställer ut pass.

Kom ihåg giltigt pass och reseförsäkringsbevis med kontaktinformation och policynummer. Vi rekommenderar att man tar med en kopia av sitt pass på resan om man skulle förlora passet. Det är en god idé att bekanta sig med villkoren i din reseförsäkring. Kontakta oss om du behöver en reseförsäkring. Vi samarbetar med ERV Europeiska Reseförsäkring.

Om du inte är svensk medborgare är det viktigt att kontrollera vilka regler som gäller för din nationalitet.

Brister som framkommer under resan
Resenärer har skyldighet, att utan fördröjning informera om varje brist som konstateras under genomförandet av paketresan. Om det finns grund för klagomål eller om man kan påvisa brist under resan ska detta påpekas till leverantören på plats (ex hotell, utflyktsföretag osv) så att felet kan avhjälpas eller problemet lösas. Skulle problemet/bristen inte lösas måste detta påpekas skriftligen för Fijiresor och man ska i sådana fall ta med en underskrift från leverantören på att problemet/bristen är påtalad. Detta så att Fijiresor kan ta upp ärendet med leverantören i efterhand. Om du väntar tills dess du har kommit hem kan vi inte påverka eller göra något åt de fel och brister som har uppstått. Om problemet inte kan lösas på resmålet, kan du sända oss en skriftlig reklamation till följande adress. Fijiresor, Dalagatan 21, 113 24 Stockholm. Obs! vi har skriftlig behandling av reklamationer.

Om du inte är nöjd med hur vi löser reklamationen på, kan du alltid kontakta Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se

Resegaranti
I enlighet med resegarantilagen har Fijiresor (Australienresor) som arrangör av paketresor ställt säkerhet hos Kammarkollegiet. Resegarantin gäller inte vid köp av enbart flygbiljett.

Förbehåll
Samtliga priser som anges i kataloger, prislistor, webbsidor och andra publikationer är cirkapriser som kan ändras utan förvarning. Vi reserverar oss också mot tryckfel. Vid ändringar i valuta, oljepris eller andra faktorer som Fijiresor inte råder över, kan dessa prisändringar belastas kunden.

Baggage
Vid resor via Asien och numera även USA är vanligtvis 20-23 kg incheckat bagage och 5-7 kg handbagage tillåtet. Du kan kontrollera reglerna för bagage på just din flygbiljett genom att gå in på www.checkmytrip.com och ange ditt bokningsnummer och efternamn. Kom ihåg att märka baggaget tydligt med namn och adress.

Språk
Om inget annat anges, är samtliga guidade turer och rundvisningar på destinationen på engelska.

Tillgänglighet
Resan är generellt inte lämpad för personer med funktionsnedsättning, men vid förfrågan gör vi vårt bästa för att tillpassa resan.

Deltagaren måste själv kunna transportera sitt bagage och kunna resa utan assistans. Vid speciella behov är det viktigt att upplysa om detta vid bokningen.

Vaccinationer
För information om vaccinationer kontakta din läkarare eller gå in på www.vaccindirekt.se för aktuell information.

Medicin
Receptfri medicin kan tas med utan intyg. Om du tar med dig större mängder receptbelagd medicin ska du ta med dig ett intyg på engelska från läkaren som säger varför du behöver ha den med dig.

Kreditkort eller kontanter
Det mest utbredda betalningsmedlet är kreditkort. Resecheckar används sällan nuförtiden. Kontakta din bank för mer information.

Inreseformulär
På flygplanet får man ett inresekort som man ska fylla i och lämna in innan man får komma in i landet.

Lokala flygplatsavgifter
Vid internationell avresa från Nya Zeeland betalas en flygplatsavgift på NZD 25. Från Bangkok, Thailand betalas THB 500.

Personuppgiftspolicy för Fijiresor

Inledning

Dina personuppgifter tillhör dig, och att ta vara på de personuppgifter du delar med oss på rätt sätt är mycket viktigt för Fijiresor. Vi vill att du ska känna dig trygg med att dina upplysningar är säkra hos oss, och att du förstår hur vi använder dina upplysningar för att kunna erbjuda dig bäst möjliga reseupplevelse. Fijiresor hanterar alla personupplysningar i enlighet med personuppgiftslagen och EU dataskyddsförordning (GDPR).

 

Personuppgiftsansvarig

Australienresor AB, som Fijiresor är en del av, är personuppgiftsansvarig och den som hanterar dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagar och regler.

 

Kontaktinformation

Du kan kontakta oss på info@fijiresor.se, eller via brev som skickas till Fijiresor, Dalagatan 21, 113 24 Stockholm.

 

Insamling av personuppgifter

När du beställer en resa genom oss, samlar vi in personuppgifter om dig för att kunna fullgöra din beställning. Detta är upplysningar som namn, födelsedatum och kön för alla resande i bokningen, samt adress och kontaktuppgifter till huvudresenären. Vid betalning med bankkort/kreditkort samlar vi även in betalningsuppgifter. Kortuppgifterna makuleras när det avtalade beloppet är draget. För att kunna ställa ut visum till Australien, samt vid inresa till vissa länder, behöver vi passinformation för alla resenärer.

När du reser med oss samlar vi även in upplysningar om resan. Detta är, förutom upplysningarna ovan, bokningsnummer, resmål, reslängd och vilka andra tjänster du väljer att ta del av under resan. Vi samlar även in andra personuppgifter som du själv väljer att uppge. Detta kan vara information om allergier eller hälsotillstånd, eller andra upplysningar om dig eller andra personer som är med på resan eller i bokningen. Först och främst samlar vi in de personuppgifter som krävs så att vi kan besvara dina frågor eller hantera din förfrågan.

Vi skickar ut ett gemensamt nyhetsbrev för Australienresor, Fijiresor och Grupprundresor. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, samlar vi in namn och e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Dessa upplysningar lagras så länge du väljer att fortsätta prenumerera på nyhetsbrevet.

 

Behandling och lagring av personuppgifter

Fijiresor behandlar dina personuppgifter på lagligt sätt. Personuppgifterna kan behandlas för att fullgöra reseavtalet efter samtycke, eller av den anledning upplysningen är nödvändig för att fullgöra andra rättsliga åttaganden. Det innebär att även om du tar tillbaka ditt samtycke och anledningen som samtycket bygger på upphör, kan vi fortsatt lagra dina personuppgifter för andra ändamål. Vi behandlar först och främst dina uppgifter för att uppfylla vår del av vårt avtal med dig, t ex exempel resevillkoren.

För att kunna leverera resetjänsterna du beställer av oss, använder vi dina personuppgifter till olika ändamål. Upplysningarna används för att reservera biljetter, beställa hotellövernattningar, hyrbil, dagsturer, transfer eller liknande, för att kunna ställa ut resedokument och för betalning av de tjänster du har beställt. Administration av din resa inkluderar även användning av upplysningarna till bokföring, betalningar och revision.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller reklamationer. När du har beställt en resa hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka orderbekräftelse, resedokument och viktig information om resan. Sådan information skickas till den e-post adress du uppger när du bokar. När du kommit hem från din resa, skickar vi en e-post till dig där vi ber dig svara på frågor om resan, detta så att vi i framtiden kan erbjuda ännu bättre tjänster.

Det kan också hända att vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav och bestämmelser, till exempel för säkerhet och bokföring.

Fijiresor lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla vårt avtal med dig och föremålet som uppgifterna samlades in för, i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi lagrar alla personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen lagras personuppgifter och resehistorik i 3 år, om du inte har samtyckt till att vi lagrar dina uppgifter längre. Om du specifikt samtycker till det lagrar vi dina personuppgifter i upp till 10 år.

Om du reklamerar inom två år från din senaste resa, lagrar vi alla upplysningar i 10 år.

Samma personuppgifter kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Det kan hända att oriktiga upplysningar tas bort från ett system, för att de inte längre behövs, fortfarande finns i ett annat system där det lagras efter samtycket eller till ett annat ändamål än där personuppgifter fortsatt behövs.

 

Utämning av upplysningar till tredjepart

 

Leverantörer av reserelaterade tjänster

För att kunna leverera tjänster du beställer av oss, använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta krävs att vi lämnar ut personuppgifter till dem, för att de ska kunna erbjuda tjänsterna.

 

Flygbolag

Fijiresor använder reguljärflyg för alla våra resor, och flygbolagen behöver vissa upplysningar för att kunna genomföra din resa, t.ex namn, ålder, kön och kontaktupplysningar till huvudresenären. I tillägg måste vi även förmedla resenärernas passinformation till flygbolag vid inresa till länder där detta krävs. Dessa upplysningar överförs via reservationssystemet Amadeus.

 

Lokala researrangörer

Vi använder av lokala researraangörer på våra resmål, som anlitats som ett mellanled mellan Fijiresor och de reserelaterade tjänsterna på resmålet. Reserelaterade tjänster kan vara hotell, husbil, hyrbil dags- och flerdagsturer, transfer, biljetter till arrangemang och liknande. Vi delar personuppgifter med dessa för att kunna leverera tjänsten du har beställt.

 

Andra parter

Om du beställer andra reserelaterade tjänster hos oss, t.ex reseförsäkring, kan de personuppgifter som krävs för att leverera den beställda tjänsten lämnas till den som erbjuder tjänsten.

 

Utlämning till tredjeland

Fijiresor arrangerar resor utanför EU/EES, och kommer därför att överföra personuppgifter till samarbetspartners (t ex hotell, flygbolag och agenter) eller leverantörer utanför EU/EES området. Oavsett vilket land Fijiresor överför upplysningarna till, är Fijiresor förpliktad till att se till att säkerheten är god säkerhet för personuppgifterna.

 

Avtalspartner och IT-leverantörer

Vi använder externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter på vårt uppdrag, som t ex leverantörer av IT-tjänster och – system och betalningslösningar.

 

IT-tjänster och -system

Vi använder flera olika IT-tjänster och IT-system i verksamheten. I några av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi strävar för att skydda integriteten och säkerheten av dina personuppgifter i denna hantering. Upplysningarna behandlas i dessa system för att vi ska kunna leverera och administrera din resa, hantera förfrågningar för kundstöd och leverera andra relaterade tjänster.

 

Interna IT-system

Internt hanterar vi personuppgifter i våra boknings- och reservationssystem. Dessa system finns för att vi ska kunna leverera tjänsterna du beställt från oss, och för att kunna hantera frågor och ge kundservice i samband med leverans av sådana tjänster. Endast i dessa system finns samtliga personuppgifter vi samlat in.

Vi använder oss av Microsofts Office-produkter och systemtjänster i vårt interna arbete. Detta innebär att dina personuppgifter behandlas av Microsoft.

 

Betalingslösningar

Fijiresor använder en extern betalningsleverantör, DIBS, för att hantera betalningar med bankkort/kreditkort. De får tillgång till de personuppgifter som behövs för att genomföra tjänsten, som t.ex betalningsinformation och i några tillfällen namn.

 

Dina rättigheter

Behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, eller för att vi ska kunna följa lagstadgade krav, är tillåtet utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter för andra ändamål, krävs emellertid att du samtycker till sådan behandling.

Fijiresor ansvarar för att alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktinformationen ovan. Om du tar tillbaka ditt samtycke, kommer vi att radera de personuppgifterna och upphöra med den hantering som grundats på samtycket. Personuppgifter kan behandlas utan samtycke, om upplysningarna är nödvändiga, eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du tar tillbaka ditt samtycke och anledningen som samtycket bygger på upphör, kan vi fortsatt lagra personupplysningarna för andra ändamål.

Du har rätt till, genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan med post, att kostnadsfritt få ett utdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, föremålet för behandlingen av dem och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till annan databehandlare.

Om du inte vill att Fijiresor behandlar dina personuppgifter för t.ex direkt marknadsföring, har du rätt till att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig från våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit återkallelsen från dig, slutar vi att behandla dina personuppgifter för det ändamål du tidigare samtyckt till.

Du kan klaga till Datainspektionen om du anser att Fijiresor behandlar personuppgifterna i strid med gällande dataskyddsförordning. Läs mer på www.datainspektionen.se

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Fijiresor har därför vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

Informationskapslar (Cookies)

Vi använder informationskapslar (cookies) för att förbättra din användarupplevelse på våra webbsidor. Informationen lagras anonymt. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i riktningslinjer för informationskapslar.

Riktlinjer för användning av informationskapslar (cookies)

Informationskapslar används på de flesta webbplatser och är små textfiler som lagras av nätläsaren på din datamaskin. Informationskapslar används för att för exempel samla in besöksstatistik

 

Cookies hos Fijiresor

Fijiresor använder så kallade tredjeparts informationskapslar för att samla in besöksstatistik och för att kunna ge dig relevanta erbjudanden.

 

Vad är informationskapslar (cookies)?

En webbkaka, kakfil eller kaka, vanligen betecknad cookie, är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakornas innehåll i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet (i den mån den är känd). Syftet kan vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar för varje besök, att följa med hur webbplatsen används eller att användaren ska få individualiserad reklam baserad på tidigare sökningar och köp.

Kilde: Wikipedia.se

 

Google Analytics

Fijiresor.se använder Google Analytics, en webbanalystjänst som levereras av Google. Detta är en tjänst de allra flesta webbplatser använder sig av för att samla in statistik över besökande på en webbsida.

Genom om Google Analytics inhämtas information om vilka sidor du besöker på vår webbplats, hur länge ditt besök varar, antal besök och vilken link från vilken sida du följde för att komma till vår webbsida. Det är också möjligt att se platsinformation, vilken nätläsare och enhet besökaren av nätsidan använder. Statistiken används i huvudsak till att förbättra användarupplevelsen på webben, samt för att samla in statistik i förhållande till användningen av webbplatsen. Siffrorna används till kontinuerlig förbättring av innehåll och vidareutveckling av webbsidan. All information som samlas in är anonym.

 

Facebook

Cookies från Facebook skapas om du är loggad på Facebook och om du använder en Facebook funktion, eller länk via vår hemsida. Informationen kan också användas för att ge dig relevanta erbjudanden på Facebook.

 

Hur tar jag bort och/eller blockerar informationskapslar?

Du kan själv slå av eller radera informationskapslar genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Sök upp information om din webbläsare och hur informationskapslar/cookies stängs av och på.