Resevillkor

Vänligen kontrollera att alla namn som framgår av resplanen stämmer överens med passet. Detta är mycket viktigt i förhållande till flygbiljetter och eventuella visum. Ta omedelbart kontakt med din resekonsult vid eventuella stavfel eller felaktiga namn. Vänligen notera att det i många fall inte är möjligt att ändra namn på flygbiljetten eller att en ändring medför stora kostnader resenären. Fijiresor är inte ansvarig för eventuella oöverensstämmelser.

Handpenning
Vid beställning av resa krävs en handpenning på 10 % av ordervärdet eller minimum 1 500 kronor per person. Observera att vid specialpriser måste oftast hela flygpriset betalas vid bokningstillfället. Handpenningen ska vara betalad senast 7 dagar efter det att beställningen är gjord.

Restbeloppet
Restbeloppet ska normalt betalas senast 30 dagar före avresa. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa förfaller hela resans belopp till betalning omedelbart efter bekräftelse av beställningen. Om restbeloppet inte betalas 30 dagar före avresa upphävs avtalet och handpenningen förloras.

Skatter, kurser och avgifter
Valuta, oljepriset och andra faktorer påverkar de skatter och avgifter som läggs på biljettpriset, och dessa kan ändras ända fram till dess att biljetten utfärdas. För att undvika en höjning av priset kan man välja att betala för biljetten vid bokningstillfället. I annat fall ska alla eventuella prishöjningar från flygbolagen som tillkommer efter bokningstillfället inkrävas från resenären innan avresa.

När vi fakturerar så bestäms slutgiltig valutakurs. Den eventuella höjningen sker i enlighet med de allmänna resevillkoren som förhandlats fram mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins samarbetsorganisation.

Biljett och resplan
8-10 dagar innan avresa får du biljetter, resplan, m.m. Vouchers för hotell och liknande skickas antingen ut med biljetterna eller väntar på er i receptionen på ert första övernattningsställe. Resenären är själv ansvarig för att kontrollera att orderbekräftelsen och färdhandlingarna motsvarar det som beställts. Det är mycket viktigt att namnet är korrekt stavat och stämmer överens med det som står i biljetterna. Om namnet är felstavat kan du bli avvisad vid incheckningen till flyget.

Bokningsavgift
Fijiresor tar ut en bokningsavgift på 500 kr/person. I vissa fall kan en reservationsavgift från våra leverantörer tillkomma.

Avgifter
För vissa arrangemang krävs en reservationsavgift, om så är fallet upplyses du om detta när du får offerten.

Ändringar
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären före avresan uttages en ändringsavgift på 500 kr/per produkt.

Vid ändringar av till exempel destinationer eller namn till kommer en avgift på 1 500 kronor per ändring. Utöver detta kan avgifter från våra leverantörer tillkomma.

Reservation för ändringar
Uppgifter i bokningsbekräftelse, katalog, prislista, offert och broschyr kan ändras fram till 20 dagar före avresa. Om flygbolagen ändrar sina priser kan Fijiresor föra över kostnaderna för detta till kunden. Fijiresor tar heller inte ansvar för ändringar i flygbolagens regler.

Avbeställing
Om inte annat framgår av orderbekräftelsen gäller följande regler (för vissa flygbiljetter och arrangemang gäller andra regler):

  1. Vid avbeställning mer än 30 dagar före avresa påförs en expeditionsavgift på 20 % eller minst 3 000 kronor per person plus eventuella avgifter från våra leverantörer.
  2. Vid avbeställning 29 dagar och fram till 14 dagar före avresa påförs en expeditionsavgift på 20 % plus eventuella avgifter från våra leverantörer.
  3. Vid avbeställning 13 dagar och fram till 8 dagar före avresa påförs en expeditionsavgift på 50 % plus eventuella avgifter från våra leverantörer.
  4. Vid avbeställning mindre än 7 dagar före avresan kan hela beloppet för resan avkrävas.

Vi råder våra kunder att teckna en avbeställningsförsäkring som täcker dessa utgifter vid akut sjukdom eller dödsfall i familjen. Genom Fijiresor kan ni teckna avbeställingsskydd med Europeiska Reseförsäkringar.

Vid eventuell avbokning av hotell och andra arrangemang under resans gång tar Fijiresor ut en expeditionskostnad på 500kr/produkt utöver eventuella avgifter från våra leverantörer.

Inställd resa
Resan kan inställas på grund av omständigheter som Australienresor eller dess leverantörer inte kan förutse eller har någon kontroll över. Skulle så ske återbetalas hela resans pris, men kunden kan inte ställa ytterligare krav på ersättning.

Pass och visum
Resenären är själv ansvarig för att ta med pass och visum på resan. Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter utresa från det aktuella landet. 

Stilla havsöarna kräver inget visum för svenska medborgare, ett 3 månaders turistvisum ges vid gränsen.

Det krävs visum till Australien och Nya Zeeland *. Australienresor hjälper till med 3 månaders turistvisum för sina resenärer som ska besöka Australien. Vid inresa till Australien och Nya Zeeland krävs en giltigt returbiljett. 

*Visum för inresa till Nya Zeeland införs 01 oktober 2019. Visum kan beställas från 01 juli 2019.

Viktig: För att ditt ETA visum ska vara giltigt för inresa till Australien krävs att du är vid god hälsa och att du inte finns med i straffregistret. Om du antingen har eller har haft tuberkulos eller om du tidigare varit straffad för brott vänligen kontakta din resesäljare.

För stopp eller mellanlandning i USA krävs nu ett elektroniskt läsbart pass eller visum. Vänligen kontrollera om rutten går via USA, då det inte alltid framgår av resplanen. Gå in på följande internet länk www.usmb.se, tryck på länken Apply for ESTA och fylla i formuläret där man ansöker om inresetillstånd. Detta skall göras senast 72 timmar innan avresa och är kundes ansvar. För ytterligare information se www.usmb.se.

Om det är aktuellt med stopp i andra länder är det viktigt att ni undersöker inrese- och visumbestämmelser. Svenska medborgare undersöker detta på www.swedenabroad.com, eller kontakta oss för ytterligare information.

Klagomål
Om kunder hävdar att det finns grund för klagomål eller kan påvisa brister under resan, ska klagomål riktas till leverantör på plats (till exempel hotellet), så att felet kan avhjälpas eller problemet lösas. Skulle problemet/bristen inte lösas måste detta påpekas skriftligt för Australienresor. Dessutom ska kunden ta med sig en underskrift från leverantören på att problemet/bristen är påtalad, för att Australienresor ska kunna ta upp problemet med leverantören i efterhand.

Skulle en tvist uppstå mellan resenären och Australienresor och ärendet går vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (telefon 08-783 17 00) följer Australienresor naturligtvis nämndens beslut.

Resegaranti
I enlighet med resegarantilagen har Fijiresor (Australienresor) som arrangör av paketresor ställt säkerhet hos Kammarkollegiet. Resegarantin gäller inte vid köp av enbart flygbiljett.

Förbehåll
Samtliga priser som anges i kataloger, prislistor, webbsidor och andra publikationer är cirkapriser som kan ändras utan förvarning. Vi reserverar oss också mot tryckfel. Vid ändringar i valuta, oljepris eller andra faktorer som Fijiresor inte råder över, kan dessa prisändringar belastas kunden.

Baggage
Vid resor via Asien och numera även USA är vanligtvis 20-23 kg incheckat bagage och 5-7 kg handbagage tillåtet. Du kan kontrollera reglerna för bagage på just din flygbiljett genom att gå in på www.checkmytrip.com och ange ditt bokningsnummer och efternamn. Kom ihåg att märka baggaget tydligt med namn och adress.

Vaccinationer
För information om vaccinationer kontakta din läkarare eller gå in på www.vaccindirekt.se för aktuell information.

Medicin
Receptfri medicin kan tas med utan intyg. Om du tar med dig större mängder receptbelagd medicin ska du ta med dig ett intyg på engelska från läkaren som säger varför du behöver ha den med dig.

Kreditkort eller kontanter
Det mest utbredda betalningsmedlet är kreditkort. Resecheckar används sällan nuförtiden. Kontakta din bank för mer information.

Inreseformulär
På flygplanet får man ett inresekort som man ska fylla i och lämna in innan man får komma in i landet.

Lokala flygplatsavgifter
Vid internationell avresa från Nya Zeeland betalas en flygplatsavgift på NZD 25. Från Bangkok, Thailand betalas THB 500.

instagram logo fiji
Följ oss på Instagram: @Fijiresor